מכירים בפלסטין יוצאים מפלסטין!

אנחנו ב-2027 מאמינים שתחילת הפתרון הוא ההבנה שמדינת פלסטין היא מדינה קיימת ולא כזו שצריך להקים. עבור החוששים, התוהים וגם המיואשים – ריכזנו תשובות לשאלות הנפוצות בקרב הקהל. לצפייה בתשובות >>

המטרות

1#

להרחיב את ההכרה של אזרחי ישראל במדינת פלסטין. 

2#

לפעול ליציאה מדינת ישראל משטחי מדינת פלסטין עד שנת 2027.

האמצעים

1#

החתמה של מספר גבוה של אזרחי מדינת ישראל על עצומה להכרה במדינת פלסטין ויציאה משטחיה.

2#

החתמת אירגוני שלום וזכויות אדם על אותה עצומה.

3#

עידוד השימוש במונח מדינת פלסטין בשיח הציבורי במקום המונח שטחים או יו״ש או גדה.

4#

פעולות פיזיות שימחישו את העובדה שמולנו יש מדינה של ממש.

5#

סימון מתריס של הקו הירוק.

6#

פעולות בינלאומיות שיביאו להכרה מקסימלית של מדינות העולם במדינת פלסטין. ובעיקר הסרת ההתנגדות של ארה״ב לשדרוג מדינת פלסטין באו״מ ממדינה משקיפה למדינה חברה.

הארגונים התומכים במסמך ההכרה

אודות מייסדי התנועה

מסמך ההכרה

אני החתום/חתומה מטה אזרח/ית מדינת ישראל, מכיר/ה במדינת פלסטין. חשוב לי שמדינת ישראל, תצא משטחי מדינת פלסטין ותחזור לגבולה. כך שכל מדינה תשגשג בשטחה.